Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Yorimichi Sato

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa.

W jaki sposób mogę skontaktować się z administratorem?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w naszej firmie, możesz skontaktować się z nami przesyłając zgłoszenie na adres , lub wysyłając do nas list pocztą tradycyjną na adres YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonania umowy, zapewnienia funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenia prośby o kontakt, reklamacji, zapisania na szkolenia i prezentacje, złożenia CV, umożliwienia dokonania płatności, celach marketingowych, historycznych oraz statystycznych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. Obejmuje on ulepszanie naszych produktów i rozwiązań, zapewnienie ich jak najlepszej jakości, zapewnienie obsługi Twojego konta na www.kotonoha.pl, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, oraz zapewnienie rozliczalności zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 
Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer NIP, zajmowane stanowisko, adres e-mail, aktywność na stronie www.kotonoha.pl oraz statystyki dotyczące wysyłek wiadomości e-mail.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich zatajenie może uniemożliwić rejestrację konta na www.kotonoha.pl, zawarcie/wykonanie umowy, zapewnienie funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenie prośby o kontakt, reklamacji, zapisanie na szkolenia i prezentacje, złożenie CV, dokonania płatności oraz kontakt w celach marketingowych.

Jakie masz uprawnienia wobec YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa.: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15-21 RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. udostępnia Twoje dane osobowe?

YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa., co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Jak długo YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. przechowuje Twoje dane osobowe?

YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, statystycznych i archiwalnych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa., co do zasady nie przekazuje Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednak ze względu na mierzenie ruchu na stronie w celach analitycznych, stosujemy mechanizm Google Analitycs. Z tego względu YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Czy YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

YORIMICHI SATO, ul. Kaliny Jędrusik 6/79, 01-748 Warszawa. nie wykonuje analizy danych, która mogłaby doprowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie a w konsekwencji wpłynąć na Twoje prawa.

Kotonoha

Kontakt

Tel: +48 881 425 303
E-mail:

Miejsce prowadzenia zajęć:
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies